fbpx

Toetame

Toetame ja tunnustame ettevõtlikke inimesi!

Coop Põlva Tarbijate Ühistu on pika ajalooga jaekaubandusettevõte ning suurim tööandja Põlva maakonnas. Oma tegevuses väärtustame lugupidamist, vastutustundlikkust, koos tegutsemist, tulemuslikkust ja elurõõmsust. Peame oluliseks kohaliku elu arendamist, edendamist ja toetamist. Just seetõttu on Coop Põlva sooviks anda läbi sponsorlustegevuse oma panus ühiskonnaelu toetamisse ja arendamisse ning kohaliku elu arendamisse Coop Põlva kaupluste piirkondades. Oleme valmis toetama ettevõtmisi ja algatusi, mis jagavad meiega samu põhimõtteid, loovad positiivset muutust ning sotsiaalset väärtust.

Osaleme hea meelega ettevõtmistes, mis on seotud laste ja noortega, spordiga, sh rahvaspordi ja tervislike eluviiside propageerimisega ning kohalike kultuuriprojektide ja -üritustega. Eelistame sponsorlusprojektide puhul pikaajalist, sisulist koostööd ja regulaarsust ning ootame vastastikkust koostööd, millest oleks kasu nii toetuse saajale kui ka toetajale.

Sponsorluslepingud Coop Põlvaga: